Kontakt

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Ochotnicza Straż Pożarna "DRWĘCA"
87-300 Brodnica, ul. Sienkiewicza 23
KRS: 0000250131   NIP:874-16-89-602   REGON:340137218

Biuro Stacji - Diagności:
Tel. 56 49 50 361

Kierownik ds. Administracyjno-Technicznych OSP przy KP PSP w Brodnicy
Sławomir Szymborski
Tel/Fax (056) 49 50 360
email: osp@straz.brodnica.pl